top of page
DSC05587_edited_edited.jpg

1 - Preventívna a Všeobecná starostlivosť  :

 • Preventívne prehliadky 

 • Vakcinácie 

 • Ošetrenia proti vnútorným parazitom ( odčervenie ) 

 • Ošetrenie proti vonkajším parazitom (blchy, kliešte , roztoče ....)

 • Toaleta paraanálnych žliaz 

 • Strihanie drábkov

 • Vystavovanie preukazov 

 • Vystavovanie Veterinárnych osvečení 

 • Čipovanie , evidencia v centrálnom registri 

 • Vystavovanie Petpasov 

 • Poradnestvo ohladne výživy a chovu zvierat

 • Stratégia riešenia obezity u pacientov a jej prevencia 

 • Hospitalizácia ( denná ) 

 • Eutanázia  ( dôstojné a bezbolestné ukončenie života pre trpiace a nevyliečiteľne choré zvieratá ) 

 • Výjazdy za pacientom k Vám domov 

2 - Diagnostika a terapia   :

 • Oftalmologické vyšetrenie  ( vyšetrenie očí , viečok , očného okolia , Fluoresceín test , Schirmer test ....) 

 • Otologické vyšetrenie  ( vyšetrenie uší  , otoskopia , výplach vonkajšieho zvukovodu , vyšetrenie kvasinkovéj , bakteriálnej a parazitárnej infekcie - cytológia farbený preparát , natíny preparát 

 • Vyšetrenie Respiračného aparátu   

 • Gastroenterologicé vyšetrenie  (diagnostika ochorení žalúdka , čriev  , pankreasu , pečeňové testy , vyšetrenie žlčových kyselín ....)

 • Urológia a Nefrológia  (diagnostika zápalu močových ciest , močových kameňov , diagnostika a liečba obličkových ochorení , kompletné krvné testy zamerané na renálne funkcie , SDMA faktor- včastná diagnostika ochorení obličiek  ....)

 • Gynekológia a pôrodníctvo  , andrológia  ( vyšetrenie pohlavného aparátu , vaginálna cytológia , určenie času krytia , vyšetrenie Progesterónu , vyšetrenie a riešenie problémov s prostatou ) 

 • Dermatologické vyšetrenie  (  diagnostika ochorení kože , cytologické vyšetrenie , zoškraby , otlačkové preparáty , mykologické vyšetrenie , bakteriologické vyšetrenie , ....)

 • Alergologické vyšetrenie ( kompletné vyšetrenie na alergie potravinové , alergie z prostredia  ( pele , trávy, roztoče  ... ) kontaktné alergie ....nastavenie vhodnej terapie individuálne , podrobné poradenstvo a vedenie pacientov s alergiami  

 • Endokrinologické vyšetrenie  ( Diabetes Mellitus  - cukrovka , TSH – T4 vyšetrenie štítnej žlazy ,vyšetrenie nadobličiek – Cushing : Dexametazónový supresný test s nízkou dávkou , ACTH stimulačný test  , Addisonova choroba 

 • Neurologické vyšetrenie ( riešenie pacientov so Status Epilepticus , posúdenie celkového zdravotného stavu ...)

 • Ortopedické vyšetrenia  

 • Onkologické vyšetrenia  

 • USG vyšetrenie 

 • Mikroskopické vyšetrenia (cytológia,  natívny preparát , farbený preparát , zoškraby ,  otlačkový preparát  ) 

 • Stomatológia : 

 • Diagnostika chrupu 

 • Poradenstvo ohladne hygieny a starostlivosti o chrup 

 • Mechanické odstránenie zubného kameňa  

 • Ultrazvukové odstránenie zubného kameňa  

 • Extrakcia zubov

 • Riešenie chronickéj gingivitídy 

 • Chirurgia v dutine ústnej  

3 - Chirurgia :

Chirurgia mäkkých tkanív  

 • Ováriohysterektómie 

 • Chirurgické riešenie pyometry  

 • Sekcie 

 • Mastektómie 

 • Kastrácie 

 • Chirurgické riešenie tráum ( zranenie , tržné rany  atd. ) 

 • Plastická chirurgia 

 • Hernie – umbilikálne , ingvinálne , perineálne ....

 • Probatórna laparotómia 

 • Chirurgické riešenie Othematómu 

 • Chirurgické odstraňovanie nádorov  

 • Odstarňovanie bradavíc, výrastkov , vlčích pazúrov...

 

Všetky chirurgické zákroky sa vykonávajú v špeciálnej operačnej miestnosti v sterilnom prostredí . Operačná sála je vybavená operačným stolom, lampov , sterilizátorom a germicídnym žiaričom. Pacient je počas zákroku monitorovaný  .

4 - Laboratórna diagnostika  : 

. Hematologické vyšetrenie  : 

- Kompletný krvný obraz  

- Vyšetrenie Erytrocytárnych parametrov vrátane Retikulocytov  

- Vyšetrenie  Leukocytárnych parametrov vrátane Diferenciálneho obrazu Leukocytov 

- Stanovenie krvných doštičiek  

- Vyšetrenie Hemostázy  - Protrombínový čas 

                                             - Fibrinogén 

                                             - Trombínový čas

Vykonavané v spolupráci s externými laboratóriami : AlphaMedical , Laboklin 

 

.Biochemické vyšetrenie   :

Biochemické vyšetrenie krvi je vykonávané priamo na pracovisku len z pár kvapiek krvi .

Výsledky sú do 10 minút na počkanie  

Široké spektrum parametrov  :  

AST, ALT GGT , ALP 

Urea , Kreatinín , Kreatínkináza 

Glukóza , Amyláza , Celkový proteín , Albumín , Globulín  

Ca , P , Na , Cl , K , Mg 

T- Bil. ( bilirubín  )

 Oxid uhličitý  , kyselina močová  , cholesterol 

 

+ stanovenie  : T4 , žlčové kyseliny , Phenobarbital  

. Hormonálne vyšetrenie  :

 • Stanovenie TSH + T4  ( štítna žlaza  )

 • Stanovenie Progesterónu + iné  

 • Vyšetrenie nadobličiek   - bazálny kortizol 

 •                                     - ACTH Stimulačný test  

 •                                     - Dexametazónový supresný test s nízkou dávkou Dexametazónu 

 

V spolupráci s externým laboratóriom : Laboklin , AlphaMedical 

 

. Analýza moču :

Priamo na pracovisku , výsledky do pár minút .

Chemické vyšetrenie moču   : pH , Hustota , glukóza , erytrocyty , leukocyty ,bilirubín , prítomnosť krvi  , urobilinogén , ketolátky , dusitany  

 

Mikroskopické vyšetrenie močového sedimentu  - včastná diagnostika močových kryštálov  

Diagnostika močových konkrementov  ( močové kamene  ) 

Kultivácia moču  

 

. Mikroskopické vyšetrenie :

 • Rektálny výter 

 • Cytologické vyšetrenie , natívny a farbený preparát , otlačkový preparát ,

 • Kožný zoškrab, ster  

 • Vaginálna cytológia  

 

. Rýchlotesty :  

 • FeLV /FIV u mačiek  

 • Parvo test   

.

Externe laboratórne vyšetrenia  : 

-Histopatologické vyšetrenie 

-Mikrobiologické vyšetrenie , bakteriologické vyšetrenie + kultivácia  , antibiogram 

- Mykologické vyšetrenie 

-Genetické testy   

- Vyšetrenie krvných skupín  

- Analýza močových konkrementov  

- Serologické a PCR vyšetrenia infekčných ochorení   

- Parazitologické vyšetrenia , krvné parazity , koproloógia  

- Diagnostika alergií  - potravinové alergie , alergie na pele , trávy , roztoče 

bottom of page